MAURITIUS COVID-19 HOTLINE
8924

Tag: poster

Covid-19 Mindset, Acote mo l’esprit ete!

Acote zot L’esprit ete pendant period lockdown.

Kifer Gard enn Distans Importan

Chek sa poster la pou konner kifer Gard enn Distans Importan.

Ki nou bizin fair Kan nou rant Lacaz?

Check sa poster la pou konner ki nou bizin fair kan nou rant lakaz. Ban labitid nou bizin pran kont COVID-19.