MAURITIUS COVID-19 HOTLINE
8924

Face Coverings

KOUMA PA BIZIN MET MASK LATWAL!

1. Fode Pa: Met ou Mask anba ou nene
2. Fode Pa : Les ou manton expose
3. Fode Pa : Met ou Mask larz – larz avek lespas lor kote
4. Fode Pa : Met ou mask kot li kouver nek bout ou nene
5. Fode Pa : pous ou mask anba ou menton ziska ou likou
6. FODE : Met ou mask ziska lao net kot ou nene, ziska anba net kot ou manton. Se li bien otour ou figir, san les lespas.