MAURITIUS COVID-19 HOTLINE
8924

COVID-19 Educational Material Produced by GFCH Task Force

GFCH Nutrition : Chatini Pomme d’Amour dans boite

Dans nou nouvo serie GFCH Nutrition, nou pou don zot banne recet Bo Marche et Nitritif pou zot dans sa period de lockdown la.

Kifer Gard enn Distans Importan

Chek sa poster la pou konner kifer Gard enn Distans Importan.

Ki nou bizin fair Kan nou rant Lacaz?

Check sa poster la pou konner ki nou bizin fair kan nou rant lakaz. Ban labitid nou bizin pran kont COVID-19.

COVID-19: Idantifie Bann Sintom

Asam anou aret so transmission ek ki nou res en bonne sante.

Aret Propage Covid-19 dans Moris

Ene ti difference, pou fer ene grand changement.